Coaching, doradztwo zawodowe

Coaching jest sprawdzoną i skuteczną metodą pracy, której celem jest wsparcie w zwiększaniu tempa rozwoju oraz polepszeniu efektów podejmowanych działań w środowisku zawodowym i  osobistym.

Coaching zakłada, że to Klient (coachee) posiada wszystkie niezbędne zasoby do zmiany. Zadaniem coacha jest sprowokowanie go do samodzielnego poszukiwania skutecznych metod dojścia do celu (na przykład przy użyciu odpowiednich pytań), dlatego też pośrednim celem coachingu jest nauka samodzielnego szukania odpowiedzi na pojawiające się wyzwania.

Coaching w PsychePoint prowadzony jest  przez certyfikowanych Coachów, psychologów i jednocześnie psychoterapeutów, z wieloletnim doświadczeniem w biznesie, co doskonale przekłada się na efektywność procesu. Oferta pracy coachingowej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych jak i biznesowych.

Proces indywidualnego executive coachingu obejmuje:

 • jedno do dwóch spotkań diagnostycznych (w środowisku biznesowym może to być spotkanie również ze sponsorem procesu, np. przełożonym)
 • 5 do 6 spotkań coachingowych
 • 1 spotkanie podsumowujące
 • kontrola postępów klienta pomiędzy sesjami
 • zadania do zrealizowania pomiędzy sesjami
 • postępy klienta są mierzone na początku oraz na zakończenie procesu. 

Executive coaching/coaching managerski, skierowany do top managementu i managementu firm.

Przykładowe obszary pracy coachingowej:

 • zarządzanie strategiczne oraz problemy psychologiczno-społeczne związane z presją stanowiska i odpowiedzialnością
 • doskonalenie umiejętności  radzenia sobie z nietypowymi trudnościami w obszarze prowadzonego biznesu
 • wsparcie w rozwoju i wprowadzenia zmian w organizacji
 • rozwój kompetencji managerskich
 • prewencja w zakresie wypalenia zawodowego
 • pogodzenie życia zawodowego z osobistym.

Coaching kariery, skierowany do każdego, kto przeżywa trudności pojawiające się w jego życiu zawodowym.

Przykładowe obszary pracy coachingowej:

 • nastawiony na pomoc w rozwoju Twojej kariery zawodowej
 • analiza kompetencji zawodowych w kontekście planowanej zmiany pracy lub podjęcia starań o awans stanowiskowy
 • wsparcie w wytyczaniu własnych celów zawodowych i wypracowaniu metod skutecznego ich osiągania
 • rozwiązanie problemów pojawiających się w kontekście kariery zawodowej, takich jak np. relacje ze współpracownikami, brak równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym, wypalenie zawodowe, utrata motywacji, radzenie sobie ze stresem czy właściwe zarządzanie energią życiową
 • wsparcie w długofalowym planowanie kariery zawodowej i określenie kompetencji zawodowych potrzebnych do jej realizacji
 • wsparcie w wypracowaniu alternatywnej ścieżki kariery zwiększając w ten sposób potencjał zawodowy w przyszłości.

Czas trwania sesji: 90 min, z częstotliwością 2 sesji miesięcznie.

Umów wizytę