Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra. Do kogo po jakie wsparcie?

Często słyszę pytanie, czym się różni psychoterapeuta od psychologa i psychiatry? Okazuje się, że sprawa nie jest taka oczywista, bo powyższa terminologia bardzo często używana jest nieprawidłowo. Do kogo po jakie wsparcie? Wyjaśniamy poniżej.

PSYCHOLOG

Cytując Wikipedię: „Psycholog – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych polegających w szczególności na: diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej. Zgodnie z polskim prawem, psychologiem może być osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Ponadto psycholog może, w zależności od subdyscypliny, odbyć specjalizację zawodową (w psychologii klinicznej człowieka dorosłego, dziecka lub dla biegłych sądowych).” 

Psycholog (magister psychologii) – obszary wsparcia:

 • Diagnoza psychologiczna, np. związana z kompetencjami intelektualnymi dostępna.

 • W placówkach medycznych, jako doraźne wsparcie w radzeniu sobie z chorobą (swoją lub bliskiej osoby).

 • W szkole jako pomoc w radzeniu dzieciom i ich rodzicom w problemach z edukacją, kontaktach z rówieśnikami.

 • W Sądach i instytucjach administracji państwowej jako organ opiniotwórczy, np. psycholog policyjny.

 • W różnych placówkach, związanych z interwencją kryzysową, np. na infoliniach wsparcia ofiar przemocy.

PSYCHOTERAPEUTA

Psychoterapeuta to odrębny zawód. Wyższe wykształcenie (medyczne lub z obszaru psychologii), kilkuletnie studia podyplomowe w obszarze psychoterapii, osobiste predyspozycje – to główne wymagania, jakie powinny spełniać osoby profesjonalnie zajmujące się prowadzeniem psychoterapii. Dodatkowo, przyszły psychoterapeuta musi odbyć staż kliniczny oraz własną terapię.

Niestety, jak dotąd, polskie prawo nie precyzuje, kto może zostać Psychoterapeutą. Inaczej mówiąc, brak dyplomu psychologa w Polsce nie dyskwalifikuje udziału w szkoleniu z psychoterapii. I jeśli tylko ktoś się uprze, istnieje możliwość ukończenia szkoły psychoterapii i uzyskanie tytułu psychoterapeuty.

Na szczęście, w istotnej większości renomowanych szkół psychoterapii, posiadanie dyplomu ukończenia psychologii lub medycyny ze specjalizacją psychiatrii, jest konieczne.

Psychoterapeuta – obszary wsparcia:

 • Brak zadowolenia z życia, również w obszarach, które dotąd przynosiły satysfakcję.

 • Brak umiejętności kontrolowania swoich emocji.

 • Doświadczenia ataków paniki, lęku lub wybuchów agresji.

 • Bóle głowy, brzucha lub inne schorzenia, których występowanie nie zostało wyjaśnione medycznie.

 • Trauma.

 • Uzależnienia.

 • Zaburzenia odżywiania (jadłowstręt, otyłość).

 • Brak umiejętności budowania relacji międzyludzkich.

 • Problemy w środowisku zawodowym.

 • Zaburzenia snu, chroniczne zmęczenie.

PSYCHIATRA

Psychiatria jest dziedziną medycyny. Psychiatra to lekarz medycyny, który ukończył staż specjalizacyjny na psychiatrii.

Do Psychiatry możemy udać się bezpośrednio lub po tym, jak poradzi nam taką wizytę Psycholog, Psychoterapeuta lub lekarz pierwszego kontaktu.

Obszary wsparcia Psychiatry są tożsame z tymi, które wymieniono u Psychoterapeuty. Różnica jest taka, że o ile lekarz Psychiatra może wesprzeć leczenie farmakoterapią, przepisując leki, o tyle Psychoterapeuta nie ma takich uprawnień.

Dodatkowo, warto zwrócić uwagę, że dziś Psychiatrzy i Psychoterapeuci to zespół współpracujących ze sobą specjalistów. Ta kooperacja ma za zadanie podniesienie skuteczności leczenia. W wielu zaburzeniach farmakoterapia, stosowana przez Psychiatrów, jest konieczna (np. depresja ciężka), jednakże osiągnięcie długofalowych satysfakcjonujących rezultatów leczenia możliwe jest tylko przy jednoczesnej pracy psychoterapeutycznej.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ WYBIERAJĄC SIĘ DO JEDNEGO Z POWYŻSZYCH SPECJALISTÓW?

Przede wszystkim na kwalifikacje i uprawnienia.

W przypadku Psychiatry sprawa uregulowana jest prawnie jasno i konkretnie. Psychiatra to lekarz i ktoś kto posługuje się takim tytułem musi mieć ukończone studia medyczne i specjalizację w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o Psychologów, konieczne są ukończone studia wyższe magisterskie i uzyskanie tytułu magistra psychologii, potwierdzone dyplomem. Sprawa komplikuje się w przypadku wyboru kompetentnego Psychoterapeuty. Najlepiej wybierać tych, którzy jednocześnie legitymują się dyplomem psychologa i ukończeniem (ewentualnie są w trakcie szkolenia) studiów podyplomowych z psychoterapii. To gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług i gwarancję tego, że otrzymamy satysfakcjonujące i profesjonalne wsparcie.