Psychoterapia rodzinna

Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest wskazanie źródeł konfliktu, znalezienie sposobu na pokonanie problemów oraz odbudowa więzi między jej członkami. W cyklu  spotkań uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta prowadzący.
Możliwe obszary do pracy w psychoterapii rodzinnej:
  • konflikty małżeńskie
  • problemy wychowawcze
  • konflikty pomiędzy członkami rodziny
  • przewlekłe choroby lub zaburzenia u jednego z członków rodziny (np. zaburzenia odżywiania)
  • przeżycie przez rodzinę traumatycznych wydarzeń
  • zaburzenia psychiczne u jednego z członków rodziny (terapia rodzinna bywa zalecana m.in. po próbie samobójczej u dziecka, ale i wtedy, gdy któraś osoba w rodzinie cierpi np. na anoreksję, schizofrenię czy depresję)
  • uzależnienie któregoś z członków rodziny.

Psychoterapia  rodzinna odbywa się zazwyczaj raz w tygodniu i trwa 90 minut. Czas trwania kompleksowej terapii uzależniony jest od zgłaszanego problemu. Zazwyczaj jest to od 12 do 20 sesji.

Umów wizytę